Về Đỗ Mạnh Hà

Về Đỗ Mạnh Hà
Đỗ Mạnh Hà Sinh/ Ngày/ Tháng/ Năm/ 13/09/1978 
Sứ Mệnh Của Tôi Là, Đồng Hành Cùng Doanh Nhân Tạo Lập Những Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững Góp Phần Cho Nền Kinh Tế Việt Nam Hòa Bình.
Thành Viên Sáng Lập Hệ Sinh Thái Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững.
Founder Tại Salevelues Cộng Đồng Người Bán Hàng Thực Tiễn.
Chủ Tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Besthouse Việt Nam(Siêu Thị Nhà Bếp Cao Cấp)
Tổng giám đốc công ty TTHH Gas Hà Thành.
Học QTKD Thương mại tại Hà Nội.
Học THPT Khoái Châu Hưng Yên.
Sống Tại Hà Nội.
Thích sự đơn giản hiệu quả, thích được cống hiến, nói gì làm đấy, làm gì nói đấy.
Mong muốn được hỗ trợ kết nối chia sẻ những năng lực quản trị, xây dựng doanh nghiệp.
Thích tạo dựng cộng đồng định hướng sự nghiệp cho thế hệ trẻ và khơi nghiệp, góp phần thúc đẩy những giá trị về kinh tế văn hóa.
Luôn đề cao tinh thần hợp tác đảm bảo công bằng cân bằng về giá trị lợi ích cho tất cả các bên tham gia. 
 
Ngày: 13/3/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
manhha 03/16/2020 02:37:32 PM

Tag: #Giới thiệu:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ